Gunpla

Gunpla Wing Zero Story

Đặc điểm kỹ thuật và chiến đấu Gunpla Wing Zero được thiết kế bởi năm nhà khoa học Gundam. Nó là tổ tiên của năm Chiến dịch Meteor Gundams gồm Wing, Deathscythe, Heavyarms, Sandrock và Shenlong). Có khả năng chiến đấu cả mặt đất lẫn không gian ngay từ đầu Nó có thể biến hình …

Gunpla Wing Zero Story Read More »